Wykłady

- Zastosowanie lasera Er:YAG w zabiegach otwartego podniesienia zatoki szczękowej. Kongres PTSL, Kraków 2015
- Zastosowanie laserów w implantologii - dzisiaj i prognozy na przyszłość.Kongres FDI, Poznań 2016

- Mikrobiologiczna i kliniczna ocena zastosowania lasera erbowo-yagowego, aPAD, SRP i antybiotykoterapii w niechirurgicznym leczeniu chorób przyzębia - badanie na modelu ludzkim. Zjazd PTSL, Kraków 2016

Publikacje w zagranicznyh czasopismach medycznych:

- Schneiderian Membrane Perforation Rate and Increase in Bone Temperature During Maxillary Sinus Floor Elevation by Means of Er: YAG Laser - An Animal Study in Pigs. Implant Dentistry 2016


- Assessment of temperature rise and time of alveolar ridge splitting by means of Er:YAG laser, piezosurgery and surgical saw - an ex vivo study. Biomed Research International. 2016


- Assessment of the root analog zirconia implants primary stability designed using cone beam computed tomography software by means of Periotest device - an ex vivo study. Preliminary report. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2016

- Assessment of Pain When Uncovering Implants with Er:YAG Laser or Scalpel for Second Stage Surgery. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2016

- Letter to the editor. Implant Dentistry, 2016

- Thermodynamic effects after Diode and Er:YAG laser irradiation of grade IV and V titanium implants placed in bone - an ex vivo study. Preliminary report. Biomedical Engineering / Biomedizinische Technik (BMT), 2016

- Energy end power density: A Key Factor in Laser Studies. Journal of Clinical and Diagnostic Research 2015

- SHEAR BOND STRENGTH - NEW REPORTS. Journal of Clinical and Diagnostic Research 2015

- Assessment of pain in the treatment of teeth with Er:YAG laser. International Journal of Clinical Dentistry, 2015.

 

Publikacje w polskich czasopismach medycznych:


- Ocena wpływu trybu fali lasera diodowego o długości 980 nm na wzrost temperatury mierzonej za pomocą sondy typu k-02 - wyniki wstępne. Dent. Med. Probl. 2016

- Zastosowanie lasera diodowego w leczeniu włókniaka wargi dolnej. Opis przypadku. Stomatologia 2016.

- Usunięcie torbieli korzeniowej z wykorzystaniem laserów o długości fali 2940 nm, 980 nm i 635 nm. Magazyn Stomatologiczny, 2016

- Brodawczak płaskonabłonkowy podniebienia miękkiego: leczenie chirurgiczne przy użyciu lasera diodowego - opis przypadku. Stomatologia 2016.

- Hiperplazja dziąsła - innowacyjna metoda leczenia z wykorzystaniem laserów Er:YAG i diodowego. Magazyn Stomatologiczny, 2016

- Brodawczak płaskonabłonkowy podniebienia miękkiego: leczenie chirurgiczne przy użyciu lasera diodowego - opis przypadku. Stomatologia, 2016

- Zastosowanie lasera diodowego o długości fali 980 nm w procedurze wybielania zębów oraz eliminacji nadwrażliwości zębiny. Stomatologia, 2016

- Zastosowanie lasera diodowego 980 nm w leczeniu hipertrofii dziąsła jako powikłania leczenia ortodontycznego - opis przypadku. Stomatologia, 2016

- Wykorzystanie lasera diodowego w zabiegu ortodontycznego zatrzymanego kła - opis przypadku odsłonięcia i natychmiastowego obciążenia. Stomatologia, 2016

- Zastosowanie lasera Er:YAG i materiału MTA w leczeniu zewnętrznej resorpcji korzenia ? opis przypadku. TPS, 2015

- Zastosowanie lasera diodowego w frenulektomii wargi górnej. Stomatologia, 2015

- Zastosowanie lasera biostymulacyjnego w leczeniu bólu w chorobach stawów skroniowo-żuchwowych - opis przypadku. Stomatologia, 2015

- Dezynfekcja, hemostaza i biostymulacja - zastosowanie lasera diodowego podczas zabiegu resekcji -  opis przypadku. Stomatologia 2015

- Zastosowanie lasera Er:YAG, chirurgii piezoelektrycznej oraz PRP w zabiegu kiretażu otwartego w żuchwie. Stomatologia 2015

- Rehabilitacja implantoprotetyczna bezzębnej szczęki przy użyciu systemu Komfortowa Proteza - opis przypadku. Sztuka Implantologii 2015

- Zastosowanie lasera Er:YAG we frenulektomii wargi górnej - opis przypadku. Twój Przegląd Stomatologiczny 2015

- Ziarniniak naczyniowy: leczenie chirurgiczne przy użyciu lasera Er:YAG. Opis przypadku. Twój Przegląd Stomatologiczny 2015

-  Współczesne poglądy na wykorzystanie miniimplantów ortodontycznych jako filarów protetycznych. Twój Przegląd Stomatologiczny 2015

-  Dokoronowe przesunięcie płata z zastosowaniem PRP, PRF, PPP i lasera erbowo-yagowego. Magazyn Stomatologiczny 2015

- Wartość diagnostyczna pantomogramu cyfrowego w praktyce implantologicznej - opis przypadku. Twój Przegląd Stomatologiczny, 2015

- Leczenie zmian rozrostowych zapalno-włóknistych z użyciem laserów Er:YAG i diodowego. Magazyn Stomatologiczny, 2015

- Ocena bólu podczas odsłaniania implantów za pomocą lasera erbowo-yagowego. Implantologia Stomatologiczna, 2014

- Usunięcie zęba zatrzymanego przy użyciu lasera erbowo-yagowego i chirurgii piezoelektrycznej. Art of Dentistry, 2014

- Leczenie periimplantitis za pomocą lasera erbowo-yagowego. Twój Przegląd Stomatologiczny, 2014

- Zastosowanie lasera erbowo-yagowego i osocza bogatopłytkowego w leczeniu ropnia przyzębia. Magazyn Stomatologiczny, 2014

- Resekcja wierzchołka korzenia przy użyciu lasera erbowo-jagowego.  Magazyn Stomatologiczny, 2014

- Usunięcie torbieli wraz z resekcją wierzchołka korzeniowego za pomocą lasera erbowo-yagowego. Art of Dentistry, 2013

- Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą z użyciem chirurgii piezoelektrycznej. Opis przypadku Magazyn Stomatologiczny, 2013