Chirurgia stomatologiczna:
-usuwanie zębów
-usuwanie chirurgiczne zębów
-usuwanie torbieli
-resekcja wierzchołka korzenia
-usuwanie brodawczaków, włókniaków
-korekta wyrostka zębodołowego przed wykonaniem protez zębowych
-pogłębienie przedsionka przed wykonaniem protez zębowych

Periodontologia(leczenie chorób dziąseł,parodontozy)
-kiretaż zamknięty
-kiretaż otwarty
-leczenie recesji dziąsłowych
-leczenie zaników kostnych

Implantologia:
-uzupełnianie pojedynczych braków zębowych
-uzupełnianie mnogich braków zębowych
-protezy na implantach - z natychmiastowym osadzeniem protezy- "lecznie jednego dnia"
-augmentacja kości (uzupełnianie braku kości)
-zabiegi podniesienia dna zatoki szczękowej metoda otwartą i zamkniętą
-Spliting wyrostka (pozwala na implantacje przy słabej grubości wyrostka)

Protetyka
-korony
-mosty
-protezy

 

Cenny prac z zakresu implantologii:

- etap chirurgiczny(wszczepienie implantu) - 2500

-etap protetyczny(korona, łącznik, śruba gojąca) - 1400

- podniesienie zatoki: metodą zamkniętą 1000, metodą otwartą 2000-2500; zabiegi z wykorzystaniem chirurgii piezoelektrycznej i lasera Er:YAG

- komfortowa proteza: żuchwa - 5500, szczęka: 6000

 

 

 

 

 

Pacjentów z okolic i miasta Leszno, Głogów, Wschowa zapraszam na konsultacje z dziedzin: komfortowa proteza, implanty zębów, laserowe leczenie zębów, laserochirurgia do gabinetów w Lesznie i we Wschowie. Zakładka Kontakt

 

 

Strona główna