Komfortowa proteza

Implanty zębowe mogą służyć do odbudowy pojedynczych i mnogich braków w uzębieniu oraz stanowią zakotwiczenie protez zębowych.

Szczególną opieką należy otoczyć pacjentów, którzy utracili przedwcześnie wszystkie zęby. Całkowity brak zębów stanowi nie tylko problem estetyczny ale także rzutuje na problemy ze strony układu pokarmowego. Niedokładne rozdrobnienie pokarmu na skutek trudności w żuciu powoduje nazbyt częste połykanie dużych kęsów pożywienia i obciąża nadmiernie prace żołądka.

Należy pamiętać, że problemy gastryczne nie tylko wynikają ze spożywania niewłaściwego, niezdrowego pożywienia ale także zależą od trudności ze strawieniem za dużych kęsów pokarmu.

Pacjenci bezzębni to najczęściej osoby w starszym wieku, obciążone chorobami kardiologicznymi, zaburzeniami hormonalnymi i w konsekwencji niewłaściwą gospodarką wapnia i cukru w organizmie. Gojenie u takich pacjentów często przebiega z powikłaniami.

Właśnie dla tego typu pacjentów implantoprotetyka zaproponowała osadzenie protezy na implantach wszczepianych bezpłatowo (bez cięcia dziąsła i odwarstwiana płata śluzówkowo-okostnowego) i wykonaniu uzupełnienia utrzymywanego za pomocą specjalnego silikonu. Silikon, którym wyścielamy Komfortową protezę oprócz retencji uzupełnienia odbiera nadmierne siły przenoszone na implanty podczas gryzienia i niweluje ryzyko utraty implantu.

Przykład komfortowej protezy na implantach firmy Atlas (USA) przedstawia poniższa rycina.

Komfortowa proteza implanty leszno glogow wschowa

Dodatkową zaletą Komfortowej protezy jest jej 3-krotnie niższy koszt w porównaniu do tradycyjnej protezy na zatrzaskach.

Pacjentów z okolic i miasta Leszno, Głogów, Wschowa zapraszam na konsultacje z dziedzin: komfortowa proteza, implanty zębów, laserowe leczenie zębów, laserochirurgia do gabinetów w  Lesznie i we Wschowie. Zakładka Kontakt